Politica de Confidentialitate

DEFINIȚII PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATE CU CARACTER PERSONAL” = potrivit GDPR, înseamnă orice informații privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context, să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal. Cu titlu de exemplu, enumerăm câteva date cu caracter personal: nume, data nașterii, domiciliu, adresa de email, număr carte de identitate, IP, cookie ID, număr înmatriculare autoturism, etc.

Prin urmare, datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în viață, care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” = reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR” = o persoana fizică sau juridică, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, este acea persoana cu care solicitantul unui serviciu ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe contracte.

CONSIMȚĂMÂNT” = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

DATE PE CARE LE PRELUCRĂM 

 • Nume și Prenume, Data nașterii
 • E-mail
 • Adresă
 • Sex
 • Număr de telefon

SCOPURILE UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Scopurile în care utilizatorului i se vor utiliza informațiile cu caracter personal sunt următoarele:

 • Pentru procesarea mesajelor sau oricăror cereri pe care utilizatorii le vor solicita;
 • Oferirea serviciilor www.arcstil.ro;
 • În vederea trimiterii unor reclame prin intermediul poștei electronice.

DATELE TALE PERSONALE POT FI COMUNICATE:

 • SOCIETĂȚILOR DIN GRUP

Datele dvs. cu caracter personal pot fi comunicate oricărei companii care face parte din grupul Operatorului, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim sa o facem în scopuri administrative interne.

 • TERTILOR DESTINATARI

Transmitem datele dvs personale acolo unde este strict necesar, către următorii destinatari:

 • Terti care ne furnizeaza produse si servicii (imputerniciti), cum ar fi: furnizori de servicii de contabilitate, furnizorii si suportul sistemelor tehnologiei informatiei, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicatii, serviciile de back-up si recuperare in caz de catastrofe si serviciile de securitate cibernetica.
 • Companiile implicate in functionarea site-ului nostru web.
 • Alte parti, cum ar fi autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire.
 • Unor terte parti, daca ne dai consimtamantul tau pentru aceasta dezvaluire;
 • Catre persoane care demonstreaza ca actioneaza legal in numele tau;
 • Pentru a raspunde oricaror reclamatii, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui tert, pentru a proteja siguranta oricarei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegala;
 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța, Operatorul, angajatilor noștri, clienților, furnizorilor sau altor persoane.

  Destinatarii cărora le transmitem datele tale cu caracter personal sunt limitati doar in scopurile specific identificate de catre noi. Ne vom asigura întotdeauna ca orice terte parti către care dezvăluim informațiile tale personale sunt supuse obligatiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei si cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvaluirea nu este decizia noastra.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile tale personale unei terte parti fără a te notifica și fără consimțămantul tau.

CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

În momentul în care folosiți site-ul www.arcstil.ro, acceptați prezentul document. În orice moment doriți, puteți să refuzați colectarea și prelucrarea acestora. 

DREPTURILE PE CARE LE-AI RAPORTAT LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Dreptul la informare – Acesta iti permite sa stii, chiar de la momentul la care se face colectarea modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi ai cu privire la datele prelucrate etc.
 • Dreptul de acces la date – Iti permite sa obtii, din partea noastra, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, vei putea solicitaacces la datele respective si la alte informatii utile.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Iti permite sa obtii de la noi, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.
 • Dreptul la stergerea datelor – Iti permite sa obtii din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pot fi insa si exceptii de la aceasta regula, cu ar fi daca datele sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – Ai dreptul oricand sa iti retragi consimtamantul acordat pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal. Vom inceta imediat prelucrarea acestor date si eventual le vom sterge, daca acestea nu sunt asociate altor prelucrari bazate pe un alt temei justificat
 • Dreptul la restrictionarea datelor – Este un drept cu caracter temporar. In situatia in care vei contesta exactitatea datelor personale, restrictionarea opereaza pe perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor. De asemenea, ai dreptul de a obtine restricționarea prelucrării datelor dacă aceasta este ilegala si te opui stergerii datelor; in situația in care nu vom nu mai are nevoie de datele tale in scopul prelucrarii, insa soliciti pastrarea datelor pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta; pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Operatorului prevaleaza asupra intereselor dumneavoastra.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucreaza in temeiul unui contract ori in temeiul consimtamantului tau, prin mijloace automate) intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra. Cu alte cuvinte, datele personale iti vor fi oferite, intr-un format structurat, pentru ca tu sa poti decide ca le descarci sau, dimpotriva, ca le trimiti unui alt operator.
 • Dreptul la opozitie – Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrarii datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate in scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul in care iti poti exercita acest drept, trebuie mentionat, spre exemplu, ca in toate newsletterele care provin de la Operator (indiferent ca vorbim despre newslettere care ofera doar informare sau newslettere care promoveaza servicii sau produse) vei avea intotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afecteaza semnificativ – Operatorul nu realizeaza astfel de profilari care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, te vom anunta si vom modifica prezenta nota de informare.
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt prelucrate de Operator cu respectarea tuturor drepturilor tale, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. 

APLICAREA REGLEMENTĂRILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU PERSOANELE JURIDICE

Clientul persoana juridica are obligația ca înainte de a transfera date personale ale reprezentantului sau ale persoanei de contact către Operator, sa obtina consimtamantul acestora pentru prelucrările efectuate de Operator.

Aproape de oraș, lângă pădure!
Experimentează un nou mod de a trăi în echilibru cu natura și cei din jurul tău.

Spațiul generos pentru familie și prieteni cu beneficiile celor mai înalte standarde de calitate și confort